Друк
PDF

Порядок зарахування учнів

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (Документ)

Друк
PDF

Умови вступу

Правила конкурсного прийому та набору учнів

1. Загальні положення.
1.1. Дані правила розроблені на підставі до Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженої Наказом МОН України 19.06.03 за №889 та Положення про середні загальноосвітні  навчальні заклади, затверджене Постановою КМ України 14.06.00 за №964
1.2. До 1-го класу зараховуються учні, яким на 1вересня повинно виповнитися не менш 6 років та за результатами співбесіди при наявності  відповідних документів
1.3. До 1-9 загальноосвітніх класів в першу чергу зараховуються учні згідно проживання на відповідній території  мікрорайону, інші - за наявністю вільних місць.
1.4. До 2-9 класів, які навчаються за експериментальною програмою, зараховуються учні, які мають рівень навчальних досягнень не нижче середнього, за результатами співбесіди, незалежно від місця проживання, при наявності  відповідних документів .
1.4. До ліцею «Управлінські технології» 10, 11 класів зараховуються учні за результатами конкурсного випробування, незалежно від місця проживання.
1.5. Конкурсний відбір забезпечує формування контингенту учнів, придатного для подальшого інтенсивного засвоєння профільного навчального плану, у сприятливому психофізичному кліматі, допрофесійної спеціалізації, підготовки до вступу  у вищі навчальні заклади.

2. Організація конкурсу
2.1 Основний етап конкурсного відбору проводиться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць у класах додатковий добір відбудеться у серпні (до 25 серпня).
2.2 Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом  навчального року при наявності вільних місць у класах. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати встановлених санітарно - гігієнічних норм.
2.3. Для організації та проведення конкурсного відбору створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом  директора.
2.4. Для проведення випробувань (співбесід) із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів приймальної комісії.
2.5. До участі в конкурсному відборі до ліцею допускаються учні, які закінчили 9 (10) клас, на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про базову загальну середню освіту (табеля успішності за 10 клас).
2.6. Поза конкурсом на підставі заяви батьків до ліцею зараховуються учні:

 • Учні-призери ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, призери ІІІ, IV етапів учнівських робіт МАН
 • Випускники експериментальних класів НВК№240 «Соціум», які, дотримувались всіх вимог до навчання, правил поведінки і мають у свідоцтві про базову середню освіту навчальні досягнення 8-12 балів .

3. Проведення конкурсу та зарахування до ліцею «Управлінські технології».
3.1. Загальними критеріями відбору ліцеїстів є

 • наявність творчих здібностей, логічного мислення;
 • вихованість, загальний рівень культури;
 • належний  психо-фізичний стан;
 • знання та навички, визначені програмою середньої школи

3.2. Тести для конкурсного випробовування, зміст яких має відповідати навчальній програмі середньої школи, розроблені методичними об’єднаннями вчителів, затверджені директором, погоджені у РВО.
3.3. Результати конкурсного випробування оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в архіві ліцею протягом 5 років
3.4.  Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше ніж на 3 день після проведення.
3.5. Конкурсна комісія приймає апеляційні заяви протягом 3-х днів з дня оголошення результатів.
3.6. Підсумки підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учнів.
3.7. Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, при наявності необхідних документів, зараховуються до ліцею наказом директора.

Перелік документів, які необхідно надати:
для вступу в 1 клас:

 • заява на ім’я директора
 • довідка установленої форми про стан здоров’я
 • копія свідоцтва про народження

для вступу в 2-9 клас:

 • заява на ім’я директора
 • довідка установленої форми про стан здоров’я
 • копія свідоцтва про народження
 • табель
 • грамоти, дипломи про участь в конкурсах, олімпіадах (копії)

для вступу в 10, 11 клас:

 • заява на ім’я директора
 • довідка установленої форми про стан здоров’я
 • копія свідоцтва про народження
 • свідоцтво про базову середню освіту
 • грамоти, дипломи про участь в конкурсах, олімпіадах (копії)