Друк

VI Всеукраїнський історичний турнір на Оболоні

Питання до турніру

1. Поразка Української революції: недооцінка зовнішніх чинників чи загострення внутрішніх протиріч?

2. Уніатство в Україні: компроміс еліт чи "зрада" духовенства?

3. Культура давньоруського народу: самобутнє явище чи симбіоз культурних елементів Візантії, Харазії і Скандинавії?

4. Святополк "окаянний" чи "охаяний" - проблема інтерпритації джерел історії Русі.

5. Похід королевича Владислава Ваза на Москву: спроба польських магнатів встановити контроль над Московським царством чи відстоювання законних прав на московський стіл?

 Положення

Всеукраїнського історичного турніру
Історичний турнір – це змагання між командами школярів старших класів, які уміють на високому науковому рівні викласти та обґрунтувати свою позицію з приводу тієї чи іншої історичної події, наукової роботи, даних архівного документа і довести її в наукових дискусіях – історичних раундах. Дискусія базується на принципах взаємоповаги та доброзичливості.
Учасники турніру
1. Склад команди. В Історичному турнірі можуть брати участь команди у складі п’яти учнів. Не дозволяється брати участь у Турнірі студентам вищих навчальних закладів. Протягом проведення Турніру забороняється змінювати персональний склад команди. Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану надається право під час історичного раунду розподіляти обов’язки між членами команди.
2. Керівник команди. Команду учасників Турніру супроводжує один керівник, який відповідає за життя та здоров’я учнів, надає необхідну науково-методичну і морально-психологічну підтримку та допомогу.
Склад журі
Журі Турніру формується Організаційним комітетом. До роботи у складі журі запрошуються вчені, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, методисти і вчителі з різних регіонів України. Перед початком гри склад журі оголошується членам команд та гостям Турніру.
Голова Оргкомітету– Болдак Світлана Володимирівна, вчитель історії, вчитель вищої категорії, педагогічне звання «учитель методист».
Регламент історичного раунду
1. Опонент викликає доповідача на завдання (1 хв.)
2. Доповідач приймає чи відхиляє виклик (1 хв.)
3. Підготовка до доповіді (2 хв.)
4. Доповідь (7 хв.)
5. Запитання опонента до доповідача і його відповіді (2 хв.)
6. Підготовка до опонування (2 хв.)
7. Опонування (5 хв.)
8. Запитання рецензента до доповідача,до опонента,їхні відповіді (3 хв.)
9. Підготовка до рецензування (2 хв.)
10. Рецензування відповідей доповідача і опонента (3 хв.)
11. Заключне слово рецензента, опонента, доповідача (загальна полеміка) (6 хв.)
12. Запитання журі (2 хв.)
13. Виставлення оцінок (2 хв.)
14. Слово журі (3 хв.)
Виступ команд під час історичного раунду
  • Доповідач
  • Опонент
  • Рецензент
  • Спостерігач може брати участь у загальній дискусії після того, як її завершили безпосередні учасники.
  1. Питання, які ставить інша сторона, повинні бути уточнюючими і стосуватися тільки доповіді, яка була заслухана. Запитання може ставити будь-який член команди.
  2. Відповідає на запитання доповідач або член його команди (з дозволу ведучого).
Мова турніру – державна.
Обмеження кількості виступів
  • Кожний учасник команди під час одного історичного раунду може виступати не більше одного разу.
  • Уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці виступами не вважаються.