Друк
PDF

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

r6 smСучасне життя викликає необхідність якісних змін у формах та методах навчально-виховного процесу, спрямованих на формування загально навчальних компетентностей учнів.

Робота за Комплексною програмою розвитку дітей „Росток", використання інтегративно-діяльнісного підходу у навчально-виховному процесі сприяє формуванню загально навчальних компетенцій учнів, досягненню мети якісної освіти, освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній дитині можливість ставити і досягати певних цілей, творчо самоутверджуватися в соціумі, в житті.

Основним завданням сучасної школи є формування освіченої й освітньо мобільної людини, здатної до творчої перетворювальної діяльності в усіх сферах людського життя. Його реалізація активізує такі напрямки діяльності шкільних колективів: розкриття обдарувань кожного учасника навчально-виховного процесу, як учня, так і вчителя, адже кожна людина від природи має дар, тільки треба зуміти побачити його й створити умови для розвитку, самовдосконалення й самореалізації; озброєння школярів способами діяльності, формування уміння ставити перед собою нові завдання на основі рефлексивної оцінки власної діяльності; виховання потреби у постійній роботі над собою, самовдосконаленні через самонавчання протягом усього життя. Тому актуальності і пріоритету набувають системи розвивального навчання, які будуються на діяльнісній основі, є особистісно орієнтованими, забезпечують диференціацію й індивідуалізацію навчально-виховного процесу, сприяють розкриттю інтелектуальних і духовних сил дитини, формують особистість з гнучким розумом, розвиненими потребами до подальшого пізнання та самостійних дій, певними навичками та творчими здібностями, готовністю до саморозвитку.

1

Можливості для організації навчально-виховного процесу на принципах розвивального навчання відкриває науково-педагогічний проект „Росток" (автор і науковий керівник Пушкарьова Т.О., кандидат педагогічних наук), методологічною основою якого є технологія інтегративно-діяльнісного навчання.

Інноваційна діяльність НВК №240 «Соціум» восьмий рік успішно забезпечується впровадженням в початковій школі технології інтегративно-діяльнісного навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» з математики. За результатами порівняльного аналізу учні-ростківці мають вищі показники навчальних досягнень, більш комунікабельні, ініціативні, мають сформовані навички самоорганізації в навчальній діяльності, успішно беруть участь в інтелектуальних конкурсах різних рівнів,олімпіадах, посідають призові місця. Позитивні відгуки про класи, які навчаються за програмою «Росток» висловлюють батьки учнів та вчителі , які працюють в цих класах.

Беручи до уваги позитивний досвід впровадження навчання учнів початкової школи за програмою «Росток», адміністрація та педагогічний колектив школи вважає необхідним продовження роботи з упровадження інтегративно-діяльнісного навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» в основній школі.

2

Експериментальна робота в науково-педагогічному проекті «Росток» дозволить створити оптимальні, організаційно-педагогічні умови особистісного зростання, розкриття й реалізації інтелектуальних і творчих обдарувань кожного учня; сприятиме гуманізації освітнього процесу на основі принципів інтегративно-діяльнісного навчання, педагогіки співробітництва, педагогіки успіху; забезпечуватиме розвиток професійної майстерності вчителя.

У 2010-2011 н. р. ми сформували групу дітей (19 учнів) з математичним нахилом, і спробували займатися за підручником Петерсона додатково. А в 2011-2012 н. р. таких дітей , які бажають вивчати математику за програмою «Ростку» було вже 32. На наступний, 2012-2013 навчальний рік - 56 учнів. 

У програмі "Росток" принцип інтеграції використаний при формуванні інтегрованого курсу "Навколишній світ", який реалізує предмет "Я і Україна". На основі курсу "Навколишній світ" в учнів формується цілісна картина світу. Тематика занять розкриває перед дитиною багатогранний, різноманітний і цілісний навколишній світ. Введено елементи живопису, ліплення, музики, драматизації, трудового навчання.

001

Експеримент показав динаміку пізнавальних інтересів молодших школярів. З широкого кола питань про світ найбільше зацікавили такі:

  • сфера навчання, школа, спілкування, взаємовідносини;
  • космос, виникнення зірок і планет, гострі проблеми цивілізації, екологічні проблеми;
  • професія, побут, мода;
  • природа, виникнення людини.

Враховуючи позитивну динаміку особистісного розвитку учнів, їхню направленість на успішне навчання та самовдосконалення, а також беручи до уваги зростаючий попит батьківської громадськості до науково-педагогічного проекту «Росток» та наполегливу зацікавленість щодо його продовження в основній школі, школою визначено таку тему дослідно-експериментальної роботи: "Формуваннязагально навчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом „Росток".

Заступник директора з експериментальної роботи Осітнянко О.М.

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

Комплексна програма розвитку дітей „Росток"

logo new